Nörlin CSR Strategi

(Corporate Social Responsibility – Etiske spilleregler for samarbejde)

CSR er en stor del af Nörlin, som vi i tæt samarbejde med vore leverandører kontinuerligt arbejder på at forbedre. Vi vil aldrig være i stand til at garantere noget 100%, men vi arbejder hårdt på at gøre en positiv forskel, og for at undgå overtrædelsessager udviser vi rettidig omhu i forhold til arbejdsprocesser. Vi mener det er vigtigt, at vore leverandører fremstiller og håndterer produkterne med ansvar og omsorg for mennesker, dyr og miljø.

Formålet med Nörlin’s CSR strategi er at

 • Imødekomme krav fra vore kunder
 • Opnå et tættere samarbejde med vore leverandører
 • Udvise ansvar både internt og eksternt
 • Imødekomme den gældende lovgivning
 • Øge fokus på bæredygtig produktion.

Vores CSR strategi og Code of Conduct (etiske spilleregler) er baseret på FN Global Compact’s 10 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdsbetingelser, miljø og antikorruption. De 10 principper i FN Global Compact danner basis for vores CSR strategi, og vi vil fra 2016 arbejde med følgende områder:

 • Medarbejderforhold hos leverandører
 • Kortlægning af produktionsledet – sporbarhed og ansvarlig leverandør styring
 • Kommunikation og dialog med leverandører – FN Global Compacts 10 principper

Ansvarlig leverandør styring:

Vi vil påvirke vore leverandører til at sikre arbejdsforhold og menneskerettigheder, og vi vil øge vores viden om vore leverandører og disses underleverandører i første led.

Vi vil udbrede kendskabet til de 10 principper i FN Global Compact, som vores Code of Conduct er baseret på.

Vi kræver, at leverandører ikke benytter metoder i produktionen, der er direkte skadelige for medarbejderne. Derfor har vi blandt andet også forbudt brugen af ”sandblast” på vore produkter.

Vi besøger hvert år udvalgte leverandører og italesætter Code of Conduct, samt observerer løbende om det bliver overholdt.

Vi holder os informeret omkring udviklingen indenfor CSR, således at vi kan tilpasse og udvikle vores Code of Conduct.

Vi kræver af alle vore leverandører, at de ved underskrivelse af en ordre, overholder gældende lovgivning, samt lever op til kravene i vores kvalitetsmanual og Code of Conduct.

Vi følger årligt op på udviklingen indenfor arbejdstager forhold og menneskerettigheder hos vore leverandører, ligesom vi foretager CSR vurdering af leverandørerne.

Miljø:

Vi tilstræber at forbedre os gennem ansvarlig produktion og ansvarlig leverandør styring. Vi stiller krav til vore leverandører om, at de som minimum overholder EU’s lovgivning vedrørende kemikalier i henhold til REACH lovgivningen, ligesom vi med jævne mellemrum udtager produkter til test for at sikre, at vore produkter lever op til vore strenge kvalitetskrav, der er baseret på kemikalie lovgivningen REACH.

Vi ønsker at bidrage til dyrevelfærden i tekstilbranchen. Vi tillader derfor heller ikke brugen af skind eller pels fra dyr, der udelukkende er opdrættet for deres skind/pels skyld. Vi er i øvrigt erklæret pelsfrit firma.

Vi vil nedbringe vores udledning af CO2. Derfor fragter vi også langt størstedelen af de varer vi køber udenfor Europa med sø, hvilket begrænser udledningen af CO2. Vi arbejder desuden med at nedbringe vores udledning af CO2 ved at undgå eller begrænse trykte plakater, brochure el. lignende.

Vi ønsker at være åbne omkring vores CSR strategi og vore målsætninger, og vi vil fortsat udvikle Nörlin i retning af at være et ansvarligt brand. Derfor er vi også åbne overfor spørgsmål fra vore kunder omkring social ansvarlighed, ligesom vores CSR strategi er tilgængelig online.

Målepunkter på udviklingen i CSR vil være årlige leverandør evalueringer, ligesom vi vil evaluere på enhver henvendelse fra kunder og interessenter vedrørende CSR.

FN Global Compacts 10 principper:

Menneskerettigheder

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 1. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 2. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 3. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 4. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 1. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 2. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 3. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

 1. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
Nörlin CSR Strategi